#.pl

#.org


aktualności

#
Kliknij
Pozyskiwanie funduszy, pisanie wniosków i projektów.
Każda organizacja, aby prowadzić satysfakcjonującą, efektywną działalność musi zdobywać i posiadać środki finansowe. Pokażemy Wam, gdzie można szukać źródeł finansowania. Nauczymy, jak prowadzić politykę finansową, tak, aby budować silną, profesjonalną organizację.
#
Kliknij
Wspieramy, uczymy, naprawiamy i pomagamy.
Udzielamy wskazówek, przedstawiamy różne opcje wyboru i postępowania. Konkretne rozwiązania i wytyczne do wykonania lub stworzenie warunków do podjęcia przez Ciebie samodzielnej próby rozwiązania problemu.
#
Kliknij
Prawo, zarządzanie i księgowość w organizacji.
Przepisy prawne, począwszy od zakładania organizacji, poprzez jej prowadzenie, zdobywanie funduszy na działalność, prowadzenie księgowości, aż po sprawozdawczość, stanowią często wielkie wyzwanie. Nasza oferta da Wam poczucie bezpieczeństwa i pewności w kierowaniu organizacją, tak, aby Wasza energia mogła pozostać skupiona na działalności statutowej.

Simply Solutions – Proste rozwiązania

 • Zachęcamy do myślenia o tym, aby coś zmienić.
 • Jesteśmy przekonani, że każda mała zmiana prowadzi do większych zmian.
 • Pomagamy szukać rozwiązań.
 • Pokazujemy, jak najlepiej wykorzystać zasoby oraz istniejące możliwości.

Nasi beneficjenci:

 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Organizacje pozarządowe, w tym lokalne grupy
 • Podmioty z obszaru biznesu
 • Klient indywidualny

Grupy szkoleniowe dobieramy z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań, stopnia zaawansowania.

Nasze metody:

 • Krótkie, skoncentrowane szkolenia
 • Szkolenia informacyjne
 • Warsztaty tematyczne
 • Programy treningowe
 • Doradztwo indywidualne
 • Dopasowanie i tworzenie indywidualnych lub partnerskich programów i projektów

Stawiamy na poszukiwanie najlepszych, najprostszych rozwiązań, pozwalających na znalezienie rozwiązań oraz realizację najśmielszych planów i pomysłów.

#